CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐỐI VỚI TẤT CẢ KHÁCH HÀNG – Mỗi 100.000đ tiền mua khách hàng tích lũy được 1 điểm. Lưu ý:Đơn hàng trị giá 100.000d – 199.000đ tính 1 điểm tích lũy.
– Mỗi 1 điểm tương đương tích lũy 1.000đ. Số tiền tích lũy được trừ vào phần giảm giá các đơn hàng kế tiếp (khi khách hàng yêu cầu)
– Việc tích điểm được dựa trên số điện thoại khách hàng cung cấp
ĐẠT 150 ĐIỂM (Trong Vòng 12 Tháng) – Nhận thẻ khách hàng Vàng với ưu đãi :
1. Giảm giá 3% trên tổng hóa đơn mua hàng (không bao gồm
PVC)
2. Thẻ chỉ có giá trị đổi với chủ thẻ
3. Không áp dụng:
+ Đồng thời với các chương trình hay sản phẩm giảm giá khác
+ Đồng thời với chương trình giảm giá bằng điểm tích lũy
4. Thẻ tự động mất giá trị nếu không phát sinh giao dịch trong
vòng 6 tháng
ĐẠT 300 ĐIỂM (Trong Vòng 12 Tháng) – Nhận thẻ khách hàng Kim Cương với ưu đãi :
1. Giảm giá 5% trên tổng hóa đơn mua hàng (không bao gồm
PVC)
2. Thẻ chỉ có giá trị đổi với chủ thẻ
3. Không áp dụng:
+ Đồng thời với các chương trình hay sản phẩm giảm giá khác
+ Đồng thời với chương trình giảm giá bằng điểm tích lũy
4. Thẻ tự động mất giá trị nếu không phát sinh giao dịch trong
vòng 6 tháng